W celu udziału w konkursie należy pobrać, wypełnić i zeskanować poniższy formularz oraz dołączyć go do zgłoszenia wysyłanego drogą email. Wypełniony i podpisany formularz należy zachować, aby przekazać go organizatorowi w sytuacji wygranej lub zakwalifikowania się do wystawy pokonkursowej