Zmiana fromularza zgłoszeniowego

Dodano 25.4.2018

Pragniemy poinformować, że w związku z  dodatkową nagrodą ufundowaną przez Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Katowicach płka Andrzeja Balińskiego modyfikacji uległ wzór formularza zgłoszeniowego. Dodana została rubryka pozwalająca określić czy uczestnik jest funkcjonariuszem bądź pracownikiem SW.

Równocześnie informujemy, że wszystkie dotychczasowe zgłoszenia zawierające poprzednią wersję formularza są jak najbardziej aktualne. W celu uzupełnienia tej brakującej informacji będziemy kontaktować się z autorami przesłanych prac indywidualnie za pośrednictwem poczty email lub telefonicznie.