Arkadiusz Gola - Przewodniczący jury

Absolwent Instytutu Kreatywnej Fotografii Uniwersytetu Śląskiego w Opawie (Czechy). Zajmuje się fotografią dokumentalną głównie rejestrując zmiany zachodzące w społeczeństwie na Górnym Śląsku po 1989 roku. Szczególnie interesują go miejsca związane z przemysłem ciężkim, który pod koniec XX wieku w Polsce znacznie się skurczył. Jako fotoreporter prasowy pracuje od 1991 roku. Od 18 lat w redakcji „Dziennika Zachodniego” w Katowicach. Zdobył nagrody w konkursach, m.in. Polskiej Fotografii Prasowej, BZ WBK Pressfoto, Newsreportaż. Pierwsze miejsce w konkursie fotograficznym firmy „Bayer” Ekologia w obiektywie 2003, nagrody w konkursie Śląskiej Fotografii Prasowej, Grand Press Photo. Dziennikarz roku Dziennika Zachodniego 2003. W 2010 roku otrzymał nagrodę Prezydenta Miasta Zabrze w Dziedzinie Kultury. Stypendysta Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury. Jego zdjęcia znajdują się w zbiorach Muzeum Śląskiego, Muzeum Historii Katowic, Muzeum Miejskiego w Zabrzu, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, Muzeum Miejskiego w Zabrzu, Muzeum Historii Fotografii w Krakowie, Muzeum Umeni w Ołomuńcu. Jest członkiem ZPAF-u (Związku Polskich Artystów Fotografików). Autor książki „Poziom na dwa łamy". Śląska fotografia prasowa w „Trybunie Robotniczej" i „Dzienniku Zachodnim" 1960-1989 oraz albumów „Ludzie z węgla”, „Nie muszę wracać…”, „Stany graniczne” i „Ogrodowa 1". Wystawy w kraju i za granicą (Czechy, Francja, Niemcy, Belgia, Słowacja). Mieszka w Zabrzu.

dr hab. Piotr Muschalik, prof. ASP

Urodzony w 1964 roku w Zabrzu, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Filia w Katowicach, dyplom w 1993 roku w pracowni prof. Tomasza Jury. Jest kierownikiem Pracowni Fotografii na ASP w Katowicach. Zajmuje się fotografią i grafiką. Brał udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Jest autorem wydawnictw albumowych i katalogów o Śląsku.

Marta Grochowska

Marta Grochowska urodzona w 1988 roku w Zabrzu. Absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w Zabrzu. W latach 2007-2010 odbyła studia na Wydziale Komunikacji Multimedialnej w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, gdzie uzyskała dyplom licencjata na kierunku Sztuka Rejestracji Obrazu specjalność Fotografia. W chwili obecnej studentka I roku studiów magisterskich na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, kierunek Sztuka Mediów specjalizacja Fotografia i Multimedia.

W fotografii najczęściej koncentruje się wokół portretu, dokumentu i reportażu. Prace które wykonuje dotykają świata, który obserwuje, którym się otacza. Często są to tematy społeczne lub dotyczące ludzi i ich życia.

Elżbieta Dębowska

Elżbieta Dębowska jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Wydziału Filozoficzno-Historycznego. Jest historykiem sztuki i muzealnikiem. Od 26 lat pracuje w muzealnictwie. Obecnie kieruje Muzeum Miejskim w Zabrzu oraz jest nauczycielem historii sztuki w Ogólnokształcącej Szkole Sztuk Pięknych i Liceum Plastycznym w Zabrzu. Jest autorką scenariuszy i kuratorką ponad 50 wystaw. Jednej z nich - „Żeliwo europejskie. Gliwice – Berlin – Sayn”- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Kulturowego przyznało II nagrodę w konkursie Sybilla 2007. Jest autorką i współautorką prac studialnych waloryzujących wartości kulturowe w skali gmin, założeń urbanistycznych i pojedynczych obiektów na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach i Centrum Dziedzictwa Kulturowego Górnego Śląska. Autorka publikacji, m.in. „Biżuteria Danuty Kobielskiej”, „Biżuteria Żeliwna”, „Żeliwo europejskie” oraz artykułów naukowych i popularnonaukowych w prasie specjalistycznej m.in. Gazeta Antykwaryczna, Jubiler Polski, dotyczących historii sztuki i muzealnictwa.

mjr Justyna Siedlecka

Rzecznik Prasowy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Katowicach.