O konkursie TworzyMy

W związku z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości Zakład Karny w Zabrzu i Muzeum Miejskie w Zabrzu organizują Otwarty Konkurs Fotograficzny “TworzyMy dla Niepodległej”. Jest on skierowany do każdego, pełnoletniego czy też nie, Polaka, który czuje więź z Ojczyzną i nie boi się powiedzieć, że jest Polakiem. Ty też możesz wziąć udział w takiej formie podziękowania za wyzwolenie Polski.

Nietypowy konkurs fotograficzny

W 2008 roku mija setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji Zakład Karny w Zabrzu i Muzeum Miejskie w Zabrzu organizują Otwarty Konkurs Fotograficzny “TworzyMy dla Niepodległej”. Celem konkursu jest zrealizowanie tematu “Oblicza wolności”. W skład jury oceniającego prace uczestników wchodzą wybitni polscy fotograficy. Konkurs ma charakter otwarty, ogólnokrajowy i nieodpłatny, choć osoby niepełnoletnie mogą partycypować wyłącznie za zgodą rodziców lub opiekuna prawnego. Z nadesłanych prac zostanie wybranych 20 zdjęć, które zostaną wydrukowane i przedstawione w formie wystawy zbiorowej, prezentowanej w przestrzeniach publicznych w kraju. Spośród tych 20 prac zostaną wyłonione i nagrodzone pierwsze trzy miejsca. Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Śląski objął konkurs “TworzyMy dla Niepodległej” swoim patronatem.

Dodaj komentarz