Czym jest patriotyzm?

Co dziś oznacza być patriotą? Wszak patriotyzm to miłość do swego kraju i jego tradycji, ale nie tylko. Dawniej patriotą nazywany był człowiek, który prędzej oddałby życie niż porzucił ojczyznę w potrzebie. Z dumą obnosił się swą polskością. A dziś?

Czym jest patriotyzm?

Dziś niektórzy Polacy wstydzą się swojego pochodzenia, tego, że są Polakami. Na szczęście są to wyjątki, bo wielu pozostał w duszy szacunek dla godła, hymnu, języka polskiego i jej niesamowitej historii, z której naprawdę możemy być dumni. Współczesny patriota to człowiek dbający o czystość języka, który nie kaleczy mowy wulgaryzmami, nie używa niepotrzebnych zapożyczeń z innych języków, szanuje regionalne dialekty, gwary i tradycje, dba o wspólne mienie i wreszcie bierze czynny udział w wyborach, zarówno parlamentarnych, jak i prezydenckich. To obowiązek obywatelski, który prawdziwy patriota zawsze wypełnia.

Kilka słów o odzyskaniu niepodległości przez Polskę

Odzyskanie po 123 latach niepodległości nie nastąpiło w jeden konkretny dzień. Było ukoronowaniem całego szeregu działań polskich patriotów, takich jak Józef Piłsudski, Ignacy Paderewski, Józef Haller, ale i tych całkowicie bezimiennych. Poprzedzały je liczne krwawe powstania, wiele stoczonych z zaborcami bitew i czynnego i biernego oporu wobec zaborców. W styczniu 1917 roku prezydent Stanów Zjednoczonych Woodrow Wilson dał nam nadzieję na odzyskanie niepodległości. Po raz pierwszy oficjalnie zasugerował, że widzi w powojennej mapie Europy także Polskę. Jednak przełomowym momentem był listopad 1918 roku. To właśnie wtedy, po osłabieniu sił zaborców przez zakończenie I Wojny Światowej, Piłsudski otrzymał władzę wojskową i cywilną w kraju, a państwa Ententy ogłosiły powstanie niepodległego Państwa Polskiego.

Dodaj komentarz